Okresy Pustki ( Czas Pustki )

Opis Okresów Pustki

Zgodnie z Astrologią Chińską 1/6 życia każdego człowieka stanowi Okres Pustki ( Czas Pustki ). Z tym specyficznym czasem każdy człowiek ma do czynienia przez cztery godziny każdego dnia, dwa miesiące każdego roku i dwa lata z każdych dwunastu lat.

W okresie tym należy liczyć sie z wieloma trudnymi i nieprzyjemnymi zdarzeniami. Można mieć wrażenie, że wszystkie okoliczności zewnętrzne są niesprzyjające. Osoby, które podejmują w tym okresie jedne z najważniejszych decyzji życiowych, muszą się liczyć z tym, że ich realizacja może w przyszłości przynieść nikłe efekty. Założenie firmy w Okresie Pustki nie przyniesie oczekiwanych efektów. Nie oznacza to w każdym przypadku, że firma splajtuje, ale bardzo często są problemy, które nie pozwalają funkcjonować firmie w sposób normalny np.: brak porozumienia między wspólnikami, brak harmonii między pracownikami, wiele dodatkowych wydatków, problemy z płatnościami, uczucie, że "wszystko idzie pod górę" itp. Małżeństwo zawarte w tym okresie w wysokim stopniu narażone jest na rozpad. Wszelkie poczynione inwestycje w tym czasie mogą spowodować, że nie dość, że nie osiągniemy zysku, to może się to skończyć stratą. Należy podkreślić, że wystarczy, że jeden że wspólników lub małżonków jest w Okresie Pustki, aby wystąpiły niepożądane efekty.

Negatywne skutki zostaną spotęgowane jeżeli roczny Okres Pustki zbiegnie się z miesięcznym Okresem Pustki. Są jednak ludzie, którzy od urodzenia są w pewnym stopniu uodpornieni na negatywne działanie tego okresu. Dotyczy to tych osób, których godzina, dzień, miesiąc albo rok urodzenia wypadł akurat w ich Okresie Pustki.

Najbardziej niewskazane jest w Okresie Pustki m.in.:

 • zawieranie związków małżeńskich ( moment podpisania aktu małżeńskiego )
 • zakładanie firmy ( oficjalna data założenia )
 • rozpoczęcie działalności firmy ( wykonanie pierwszej czynności )
 • podejmowanie nowej pracy ( moment podpisania umowy i pierwszy dzień pracy )
 • zakup nieruchomości ( moment podpisania umowy przedwstępnej oraz aktu notarialnego )
 • rozpoczęcie budowy domu mieszkalnego lub budynku biznesowego ( moment tzw. pierwszego wbicia łopaty przy wykopach pod fundamenty )
 • wprowadzenie się do nowego domu lub mieszkania
 • wzięcie kredytu ( moment podpisania umowy i otrzymania pieniędzy )
 • zakup samochodu ( moment podpisania umowy i odbioru samochodu )

Wiedza na temat własnych Okresów Pustki pozwoli każdemu bardziej świadomie zaplanować życie i uniknąć wielu trudnych i nieprzyjemnych sytuacji.

Zamawianie wyliczenia Okresów Pustki

 1. Wyliczenie Okresów Pustki można zamówić bezpośrednio w sklepie przy ul. Staromiejskiej 8 w Szczecinie.

 2. Wyliczenie Okresów Pustki można zamówić poprzez Internet wypełniając

formularz zamówienia

W zamówieniu należy podać datę urodzenia ( a dla osób urodzonych między godz. 21.00 a 03.00 zaleca się również podanie dokładnej godziny urodzenia ), a następnie należy dokonać zapłaty na konto bankowe:

EZO ŚWIAT ul. Staromiejska 8, 70-204 Szczecin

43 1240 3826 1111 0010 4976 6922

Na przelewie proszę podać dane, które pozwolą zidentyfikować dokonaną wpłatę z zamówieniem ( np. nazwisko osoby zamawiającej; adres mailowy; nazwa zamawiającej firmy itp. ).

Po wpłynięciu pieniędzy na konto w ciągu kilku dni zostaną przesłane na adres mailowy, wyliczone Okresy Pustki.

Koszt wyliczenia dla jednej osoby :

( wyliczenie obejmuje okres całego życia )

 • przy zamówieniu Okresów Pustki dla 1 lub 2 lub 3 osób
  koszt wyliczenia dla jednej osoby wynosi - 170 zł.

 • przy zamówieniu Okresów Pustki dla 4 lub 5 lub 6 osób
  koszt wyliczenia dla jednej osoby wynosi - 150 zł.

 • przy zamówieniu Okresów Pustki dla 7 lub 8 osób
  koszt wyliczenia dla jednej osoby wynosi - 130 zł.