Okresy Pustki ( Czas Pustki )

Zgodnie z Astrologią Chińską 1/6 życia każdego człowieka stanowi Okres Pustki ( Czas Pustki ). Z tym specyficznym czasem każdy człowiek ma do czynienia przez cztery godziny każdego dnia, dwa miesiące każdego roku i dwa lata z każdych dwunastu lat.

W okresie tym należy liczyć sie z wieloma trudnymi i nieprzyjemnymi zdarzeniami. Można mieć wrażenie, że wszystkie okoliczności zewnętrzne są niesprzyjające. Osoby, które podejmują w tym okresie jedne z najważniejszych decyzji życiowych, muszą się liczyć z tym, że ich realizacja może w przyszłości przynieść nikłe efekty. Założenie firmy w Okresie Pustki nie przyniesie oczekiwanych efektów. Nie oznacza to w każdym przypadku, że firma splajtuje, ale bardzo często są problemy, które nie pozwalają funkcjonować firmie w sposób normalny np.: brak porozumienia między wspólnikami, brak harmonii między pracownikami, wiele dodatkowych wydatków, problemy z płatnościami, uczucie, że "wszystko idzie pod górę" itp. Małżeństwo zawarte w tym okresie w wysokim stopniu narażone jest na rozpad. Wszelkie poczynione inwestycje w tym czasie mogą spowodować, że nie dość, że nie osiągniemy zysku, to może się to skończyć stratą. Należy podkreślić, że wystarczy, że jeden że wspólników lub małżonków jest w Okresie Pustki, aby wystąpiły niepożądane efekty.

Negatywne skutki zostaną spotęgowane jeżeli roczny Okres Pustki zbiegnie się z miesięcznym Okresem Pustki. Są jednak ludzie, którzy od urodzenia są w pewnym stopniu uodpornieni na negatywne działanie tego okresu. Dotyczy to tych osób, których godzina, dzień, miesiąc albo rok urodzenia wypadł akurat w ich Okresie Pustki.

Najbardziej niewskazane jest w Okresie Pustki m.in.:

 • zawieranie związków małżeńskich ( moment podpisania aktu małżeńskiego )
 • zakładanie firmy ( oficjalna data założenia )
 • rozpoczęcie działalności firmy ( wykonanie pierwszej czynności )
 • podejmowanie nowej pracy ( moment podpisania umowy i pierwszy dzień pracy )
 • zakup nieruchomości ( moment podpisania umowy przedwstępnej oraz aktu notarialnego )
 • rozpoczęcie budowy domu mieszkalnego lub budynku biznesowego ( moment tzw. pierwszego wbicia łopaty przy wykopach pod fundamenty )
 • wprowadzenie się do nowego domu lub mieszkania
 • wzięcie kredytu ( moment podpisania umowy i otrzymania pieniędzy )
 • zakup samochodu ( moment podpisania umowy i odbioru samochodu )

Wiedza na temat własnych Okresów Pustki pozwoli każdemu bardziej świadomie zaplanować życie i uniknąć wielu trudnych i nieprzyjemnych sytuacji.

Zgodnie z prowadzonymi przez nas badaniami od 2004r. kilkuset osób stwierdzamy, że sprawdzalność negatywnego oddziaływania Okresu Pustki jest bliska 100%.

Zamawianie wyliczenia Okresów Pustki

1. Wyliczenie Okresów Pustki można zamówić bezpośrednio w sklepie przy ul. Staromiejskiej 8 w Szczecinie.

 • Osobisty odbiór Okresów Pustki
  Należy podać datę urodzenia ( a dla osób urodzonych między godz. 21.00 a 03.00 zaleca się również podanie dokładnej godziny urodzenia ) oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł. za każdą osobę. Po kilku dniach wyliczone wg poniższego cennika Okresy Pustki będą do odebrania w sklepie. W momencie odbioru dokonuje się zapłaty pozostałej kwoty.

 • Przesłanie mailem Okresów Pustki
  Należy podać datę urodzenia ( a dla osób urodzonych między godz. 21.00 a 03.00 zaleca się również podanie dokładnej godziny urodzenia ), podać adres mailowy oraz dokonać zapłaty w wysokości wg poniższego cennika za każdą osobę. Po kilku dniach wyliczone Okresy Pustki wg ponizszego cennika zostaną przesłane na wskazany adres mailowy.

2. Wyliczenie Okresów Pustki można zamówić poprzez Internet wypełniając

formularz zamówienia

W zamówieniu należy podać datę urodzenia ( a dla osób urodzonych między godz. 21.00 a 03.00 zaleca się również podanie dokładnej godziny urodzenia ), a następnie należy dokonać zapłaty na konto bankowe:

EZO ŚWIAT ul. Staromiejska 8, 70-204 Szczecin

43 1240 3826 1111 0010 4976 6922

Na przelewie proszę podać dane, które pozwolą zidentyfikować dokonaną wpłatę z zamówieniem ( np. nazwisko osoby zamawiającej; adres mailowy, z którego zostało wysłane zamówienie; nazwa zamawiającej firmy itp. ).

Po wpłynięciu pieniędzy na konto w ciągu kilku dni zostaną przesłane na adres mailowy, z którego zostało wysłane zamówienie, wyliczone Okresy Pustki.

Koszt wyliczenia dla jednej osoby wynosi:

 • przy zamówieniu do 3 Okresów Pustki - 170 zł.
 • przy zamówieniu od 4 do 6 Okresów Pustki - 150 zł.
 • przy zamówieniu od 7 Okresów Pustki - 130 zł.